Gümrük Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır ?

İçindekiler

Gümrük Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Gümrük kanuna göre, gümrük beyanını, belirlenen kurall ve esaslara bağlı kalınarak eşyanın bir gümrük rejimine tâbi tutulması talebinde bulunulması olarak ele alınır. Bu bağlamda, Kanunun değişik yerlerinde geçen rejim beyanı ve gümrük beyanı tabirleri aynı anlama gelmektedir. Bir başka deyişle, Eşyanın, gümrük rejimlerinden herhangi birine tâbi tutulması talebi ile gümrük idaresine yapılan beyana gümrük beyanı denir. Gümrük beyanı, Türkiye gümrük bölgesine getirilerek gümrüğe sunulan eşyanın erbest dolaşıma giriş, transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat yanında, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihracat veya hariçte işleme rejimi hükümleri de gümrük beyanı işlemi görür. Bu sebeple, gümrük beyanı, yalnızca gümrüğe sunulan serbest dolaşımda bulunmayan eşya için yapılan rejim beyanı değil, aynı zamanda ihraç edilmek amacıyla gümrüğe sunulan serbest dolaşımdaki eşya için yapılan beyanı da ele alır.

Gümrük beyanı

• Gümrük beyannamesi özellikleri

• Gümrük beyannamesi sorgulaması

Gümrük Beyannamesi

Gümrük beyannamesi, bir ülkenin gümrük birimlerine sunulan ve uluslararası ticarette kullanılan bir belgedir. İhracat veya ithalat yapan bir kişi veya şirket, gümrük beyannamesini doldurarak, ithal veya ihraç ettiği mal veya hizmetin detaylarını bildirir ve gümrük vergilerinin hesaplanması, malın gümrük işlemlerinin yapılması ve uygun izinlerin alınması için gereken bilgileri sunar. Öte yandan bu belge, malın doğru bir şekilde sınıflandırılması, değerinin belirlenmesi ve gümrük vergilerinin hesaplanması gibi önemli bilgileri içerir. Beyanname, genellikle malın niteliği, miktarı, değeri, menşe ülkesi, taşıma yöntemi, gümrük işlemlerinin yapılacağı yer ve belgeleri içeren detaylı bilgileri içerir.

Gümrük beyannamesi, gümrük otoritelerinin, mal ve hizmetlerin ülkeye giriş ve çıkışını düzenlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, gümrük mevzuatı ve uluslararası ticaret kurallarına uyum sağlamayı sağlar. Buna ilave olarak, tüketici sağlığı, güvenlik ve çevresel standartlar gibi belirli düzenlemelere de uyulup uyulmadığını kontrol etmek için kullanılır. Gümrük beyannamesi, gümrük prosedürlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini ve gümrük vergilerinin doğru bir şekilde tahsil edilmesini sağlar. Diğer bir deyişle, ticaret istatistiklerinin derlenmesi ve uluslararası ticaret politikalarının oluşturulmasında da önemli bir kaynak olarak kullanılır. Bu beyanname, uluslararası ticaretin düzenlenmesinde önemli bir belgedir ve ihracatçılar ve ithalatçılar için yasal bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. Doğru ve eksiksiz bir beyanname sunmak, gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve ticaretin güvenli ve adil bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

Gümrük Beyannamesi İçin Hangi Bilgiler İstenmektedir?

Yazılı olarak hazırlanan gümrük beyannamesinin hangi bilgileri içereceği ve ne şekilde dolduracağı gümrük mevzuatı ile belirlenir. Gümrük beyannamesi için istenilen bilgiler, ithalat, ihracat ve taşımaya göre küçük farklılıklar göstebilir. Fakat, özünde malların kimler arasında ticarete tabii tutulduğu, nasıl taşındığını, gerekli izin var ise bu izinlerin alınıp alınmadığı, malların tutarı ve değeri gibi bilgileri sunmanız talep edilmektedir. İhracat için istenilen bilgiler şunlardır:

• Beyan

• Gönderici / İhracatçı

• Formlar ((Birden fazla kalem mal olması durumunda)

• Yükleme Listeleri (Birden fazla kalem olması durumunda)

• Kalem sayısı (Toplam mal sayısı)

• Kap sayısı

• Referans numarası

• Alıcı (Alıcı kişi veya firma adı)

• Mali sorumlu kişi (mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası)

• İlk varış ülkesi (ülke kodu ile birlikte)

• Ticareti gerçekleştiren ülke

• Tarım politikaları

Diğer istenen bilgiler ise şu şunlardır:

• Menşe ülke

• Gideceği ülke (Malların en son gideceği ülke)

• Kullanılacak aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

• Konteyner

• Teslim şekli

• Döviz ve toplam fatura

• Döviz kuru

• Sınırdaki aracın bilgileri

• Taşıma şekli bilgileri

• Yükleme yeri

• Finans ve banka bilgileri

• Gümrük idaresi bilgileri

• Eşyanın bulunduğu bölge

• Kap ve eşyaların tanımı

• Eşya kodu

• Brüt ağırlık

• Rejim

• Net ağırlık

• Yer ve tarih

• Vergi hesabı

Gümrük Beyannamesi Sorgulama

Gümrük beyannamesi sorgulaması, gümrük otoritelerinin veya ilgili kurumların bir gümrük beyannamesi hakkında bilgi almak veya doğrulama yapmak için kullanılan bir prosedürdür. İzlenen adımlar şu şekildedir:

  1. İnternet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Birçok ülkede, gümrük beyannamesi sorgulaması çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Gümrük otoritesinin resmi web sitesine erişerek, sorgulama bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.
  2. Beyanname numarası ve diğer bilgileri girerek sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama işlemi için, gümrük beyannamesinin benzersiz bir numarasına ihtiyacınız olacaktır. Bu numara, beyanname üzerinde belirtilir. Ayrıca, gümrük otoritesinin istediği diğer ilgili bilgileri de girmeniz gerekebilir, örneğin ihracatçı veya ithalatçı adı, tarih aralığı vb.
  3. Bilgileri girdikten sonra, sorgulama işlemi başlatılır ve sonuçlar ekranda görüntülenir. Bu sonuçlar, beyannamenin geçerli olup olmadığını, beyan edilen mal veya hizmetin doğruluğunu ve uyumluluğunu, beyanname üzerindeki vergilerin ödenip ödenmediğini ve diğer gümrük işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını içerir.
  4. Sorgulama sonuçları, genellikle beyannameyle ilgili detaylı bilgileri içerir. Bu bilgiler arasında, malın sınıflandırması, değeri, miktarı, menşe ülkesi, gümrük vergisi miktarı, izinlerin varlığı vb. yer alabilir. Bu bilgiler, beyan edilen mal veya hizmetin doğruluğunu ve uyumluluğunu doğrulamak için incelenmelidir.
  5. Sorgulama sonuçlarında bir hata veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, gümrük otoritesiyle iletişime geçmek önemlidir. İlgili birimle iletişim bilgileri genellikle sorgulama sonuçlarının yanında yer alır. Hataları düzeltmek veya ek bilgiler talep etmek için gümrük otoritesiyle iletişim kurabilirsiniz.

Gümrük beyannamesi sorgulaması, gümrük işlemlerinin doğruluğunu ve şeffaflığını sağlamak için çok önemlidir. Bu işlem ile ticaretin güvenliğini sağlayabilir, doğru bilgiler ışığında ilerleyebilirsiniz.

avrupayaihracat.com

29 Temmuz 2023