İhracat Nasıl Yapılır?

İçindekiler

İhracat Nasıl Yapılır?

Küreselleşen dünyada ekonomi alanında kendini en çok gösteren faaliyet olarak öne çıkan ihracat, ülkelerin büyümesinde, gelişmesinde ve kalkınmasındaki en önemli faktörlerdendir. Başka ülkelere ihracatı fazla olan ülkeler, yerel üretimde ve hizmet sektöründe gelişmiş ve refah seviyesi yüksek olan ülkeler olarak tanımlanır. Peki ihracat nedir? ihracatın çeşitleri nelerdir? ve ihracat nasıl yapılır? İhracat kısaca, üretimi yapılan ülkede kişi ve kurumlar aracılığıyla ürünlerin diğer yabancı ülkelere satılması işlemi olarak tanımlanır. Günümüzde artık firmalar, sadece kendi ülkesinde değil, rekabeti ve getirilerini bir sonraki seviyeye taşımak için uluslararası iş alanında faaliyet gösterip ihracata başlıyorlar. Bir diğer ismi de dış satım olan bu faaliyet ile ihracat yapan kişinin karşısındaki alıcı da aynı işlemi gerçekleştirirken eş zamanlı olarak ithalat faaliyetini de gerçekleştirmiş olur. Bu nedenle, ithalat ve ihracat eş zamanlı çalışan birleşik terimler olup biri olmadan diğerinin gerçekleşmesi söz konusu değildir. İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bu alanda da birçok değişim yaşandı. Bununla birlikte ihracat da kolay hale geldi. Ancak hala bazı zorluklar ile de karşılaşılabiliyor.

Globalleşen dünyada gelişmek ve büyümek isteyen şirketler için ihracatın önemi günden güne artıyor. İhracat ürün veya hizmetlerin yurtdışındaki müşterilere satılmasıyla gerçekleşir. Doğrudan ihracat (direct exporting) ve dolaylı ihracat (indirect exporting) olmak üzere iki çeşit ihracat bulunur. Doğrudan ihracat, yurtdışındaki aracılar ile iletişim kurularak gerçekleştirilirken, dolaylı ihracat yurtiçindeki aracılar ile iletişim kurularak yapılır. Buna ilave olarak, birçok firma her iki şekilde de ihracat gerçekleştiriyor. İhracat için aracı kurumları bulmak, dokümantasyonları ayarlamak, nakliye yollarını ayarlamak gibi birçok adımlar mevcuttur. Bununla birlikte, ülkelerin kültürleri, bu ürünlere açık olup olmayışı gibi birçok durumu da dikkate almak gerekiyor. İhracat için önemli araçlardan biri de günümüzün vazgeçilmez aygıtı internettir. Birçok şirket diğer şirketlere ulaşmak ve onlarla iletişime geçmek için interneti kullanır. Bu yüzden şirketlerin internet siteleri günümüz koşullarından büyük önem arz etmektedir.

İhracat danışmanlığı da doğal olarak ihracatın artmasıyla birlikte gelişip büyüyen bir alan haline geldi. İhracat danışmanları dokümantasyon, aracı şirketleri ve potansiyel alıcı şirketleri bulma, satış aramaları yapma gibi alanlarda şirketlere büyük fayda sağlamaktadır. Tabi her alanda olduğu gibi ihracat danışmanlığında da markalar yapacakları işler konusunda farklılık göstermektedir. Bazıları ihracat yapan şirketlere her alanda yardım ederken, bazıları da her alanla ilgilenmemektedir. Bu danışmanlık hizmetlerini almak için genellikle özel sektörde bulunan ihracat danışmanlık firmaları öne çıkmaktadır. Buna ilave olarak, ihracat danışmanlık şirketlerinin yanı sıra direkt sizin için ihracat yapıp komisyon alan şirketler de piyasada bulunmaktadır. İhracat danışmanlığı firmaları size ihracat geçişlerinde yardımcı olur ve komisyon yerine bu firmalara belli bir ücret verilmesi gerekir fakat bu şirketten şirkete değişiklikler gösterir. Danışmanlık şirketleri bu ücret karşılığı ihracata geçiş aşamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler. İhracat danışmanlığını tercih eden şirketlerin en büyük nedeni genelde şirketlerin ülke içinde büyümelerinin yavaşlaması veya daha fazla büyüyeceği yer kalmamasıdır. Çünkü ihracat sadece büyümeye neden olmaz, bunun yanı sıra yurtdışında şirketlerle bir ağ kurmayı sağlar. Pazar çeşitliliği yaratır ve ürün ömür döngüsünde ürünün ömrünü uzatır ve hükümet tarafından teşvikler alınmasını sağlar.

Sonuç olarak büyümek isteyen firmalar için bu küreselleşen dünyada ihracat çok önemli bir yer tutar. Sadece büyümeye değil ihracat ayrıca şirketler için birçok fayda sağlamaktadır. Bu yüzden İhracat alanına atılmak isteyen şirketlerin sayısı son yıllarda epey artmaktadır. Doğal olarak ihracat danışmanlıkları dahi pek çok talep almaktadır. Bu noktada ihracatın ne olduğunu bilmek ve hangi aşamalar ile gerçekleştirileceği şirketler tarafından büyük öneme sahiptir.

 • İhracat nedir?
 • İhracat nasıl gerçekleştirilir?
 • İhracatın özellikleri

İhracat Tarihi

İhracat, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri başka ülkelere satması veya göndermesi işlemidir. İhracatın tarihi ve ilk faaliyetleri, insanlık tarihinin erken dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlk çağlarda, kabileler ve uygarlıklar kendi bölgelerinde ürettikleri malları komşu bölgelere takas yoluyla ihraç ederlerdi. Bu takas işlemleri, yerel ekonomik faaliyetlerin büyümesini sağladı ve kültürel etkileşimi teşvik etti.

Antik dönemlerde, büyük imparatorluklar ve ticaret şehirleri, ihraç ettikleri ürünlerle ün kazandılar. Örneğin, Roma İmparatorluğu döneminde, Roma şehri merkezi bir ihracat noktasıydı ve Akdeniz çevresindeki ülkelerle ticaret yapılıyordu. Roma, tarım ürünleri, seramik, tekstil ve değerli metaller gibi çeşitli ürünleri ihraç ederken, farklı bölgelerden ithalat yapıyordu. Orta Çağ’ın ardından, keşifler ve denizaşırı keşifler dönemi başladı ve küresel ticaretin gelişmesine katkı sağladı. Coğrafi keşiflerle birlikte, Avrupalı ülkeler, Asya ve Amerika kıtalarına seyahat ederek yeni pazarlar keşfettiler ve bu bölgelerle ticaret yapmaya başladılar. Özellikle Baharat Yolu ve İpek Yolu gibi ticaret yolları, farklı kültürlerin ve malzemelerin birbirleriyle etkileşimini sağladı.

Sanayi Devrimi ile birlikte, üretim teknolojilerindeki ilerlemeler ve ulaşım olanaklarının gelişmesi, ihracat faaliyetlerini büyük ölçüde etkiledi. Makine üretimi ve fabrika üretimi artarken, mallar daha hızlı ve daha verimli bir şekilde üretilebildi ve ihraç edilebildi. Demiryolları ve gemiler gibi yeni ulaşım araçları, ürünlerin daha uzak pazarlara taşınmasını kolaylaştırdı. Günümüzde, küreselleşme ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, ihracat faaliyetlerini daha da artırdı. Ülkeler, ürettikleri malları ve hizmetleri dünya pazarlarına ihraç ederek ekonomik büyümeyi destekliyorlar. Uluslararası ticaret anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmaları, ihracatı teşvik eden düzenlemeleri sağlamaktadır. İhracat, bir ülkenin ekonomisine katkıda bulunurken, iş çeşitli iş fırsatları yaratıp şirketlerin kar oranını da desteklemektedir.

İhracatın Avantajları Nelerdir?

İhracat avantajları ile öne çıkar. İlk olarak, şirketlerin pazar paylarını büyütmesine direkt etki eder ve şirketlerin yeni keşifler bulmasına ve yeni alanlarda faaliyet göstermesine olanak tanır. Öte yandan, hem ülkemize katma değerli işler yaratmak hem de Türkiye’nin marka algısını yukarıya çıkartmasına da olanak sağlar. Firmaların iç piyasa ile ilgili belli bir üretim yoğunluğu yok ise ihracat ile bunu doğrudan arttırabilir. Bu da üretimde ki iş gücünü ve üretim giderleri aşağı çekerek daha da rekabetçi ücretlendirme yapabilme imkanı sağlar. Böylece, şirketler iç pazara olan bağımlılığı da azaltmış olur. İthalatı yapılan ürünlerin Ar-Ge ve çeşitli inovasyon ile ilgili gelişmelerle birlikte yurt dışına ihraç edilmesi durumunda ücretlendirme oldukça önem arz eder.

Ticaretle uğraşan kişilerin bir bölümü yerel alanlarındaki faaliyetlerini kendilerine yeterli görürken, bazı kişiler ise ticaretlerinde daha büyük bir alanda hizmet vermek isteyebilir.

Böylece, ihracat kavramı ile karşılaşırız ve bu sektör işletmelerin büyümek istediği durumlarda başvurulan bir sektör haline gelir. Bu doğrultuda, ihracat yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Yalnızca küreselleşme anlamında değil mali ve sosyal anlamda da yarar sağlayan ihracatın avantajları şu şekildedir:

 • İhracat ile dış ülkelere satış gerçekleştirerek müşteri potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Büyük kitlelerde ürün ve hizmetleriniz için yeni müşteriler bulmanız kolaylaşır. Böylece, işlemlerinizi ve ticari faaliyetlerinizi hızlandırma fırsatı bulabilirsiniz.
 • İhracat yapan işletmeler yalnızca büyük müşteri kitlesine doğrudan satış tecrübesi kazanmış olmaz. Bununla birlikte, başka kültürleri ve insanları da tanıyarak küresel anlamda sosyal tecrübeler kazanır. Bundan dolayı, ihracat yapmak yalnız iş alanınızda sizi ileriye götürmekle kalmaz, kişisel olarak da gelişiminizde size yardımcı olur.
 • Birçok işletme ihracat yapmak yerine kendi alanlarından uzaklaşmayarak küçük bir kitleye satış yapmayı hedefler ancak ihracat yapan kişiler daha büyük satış rakamlarına ve kitleye ulaşacakları için rekabet ortamında da ilerleyeceklerdir.
 • Bir ülkede satış yapmak ve birden daha fazla ülkede satış yapmak elbette farklı gelir getirici sonuçlara İhracat yapan firmalar ürünlerini farklı ülkelerde farklı müşterilere sattıkları için daha fazla pazar payına, gelire ve gelişme sonuçlarına ulaşır.
 • İhracat yapan ülkelerin ihracat değerleri ithalat rakamlarından yüksek olması durumunda o ülkenin dış ticaret açığı kayboluyor anlamına gelir. Eğer bu sektörde çok başarılı olurlar ise, dış ticaret hacmi gözle görülür bir şekilde artar. Böylece ithalat-ihracat değerleri doğrultusunda ülkeye döviz kazandırılır.
 • İhracat ülkelerin, kişilerin ve kurumlar için bir motivasyon kaynağı olarak da görülür. Bu doğrultuda ihracatın artması, yerel üretimin de artması anlamına gelir ve diğer bütün avantajlarla birlikte teşvik edici bir rol de ortaya çıkmış olur.

İhracat Türleri

 • Öz İzne Bağlı İhracat
 • Konsinye İhracat
 • Bedelsiz İhracat
 • Kayda Bağlı İhracat
 • Transit İhracat
 • Özerklik Arz Etmeyen İhracat
 • Dolaylı İhracat
 • Fiili İhracat
 • Yeniden İhracat
 • Geçici İhracat
 • Serbest İhracat

İhracat yalnızca tek bir işlemle gerçekleştirilmez. Ülkesine, ürününe, hizmete, ödeme yöntemlerine ve diğer birçok etmenlere bağlı olarak farklı ihracat türleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihracatta ihraç edilen ürün çeşitlerine ve ihraç ediliş şekillerine göre ihracat türleri şu şekildedir:

Ön İzne Bağlı İhracat

Ön izne bağlı ihracat, bir ülkenin belirli ürünlerini veya hizmetlerini ihracat yapabilmek için önceden izin alması gereken bir ticaret yöntemidir. Bu tür bir ihracat, genellikle belirli sektörler veya ürünler için geçerlidir ve hükümetin belirli politika veya düzenlemelere tabi olan ihracatları kontrol etme amacı güder. Bir ülkenin ihracat yapmak isteyen bir şirketi veya ihracatçısı, belirli bir ürün veya hizmet için ihracat yapabilmek için önceden izin almak zorundadır. Bu izin, genellikle hükümet veya ilgili düzenleyici kuruluş tarafından verilir. İhracatçı, ihracat yapmayı planladığı ürün veya hizmetin belirli standartlara, kalite kontrollerine veya uluslararası taşıma gerekliliklerine uygun olduğunu kanıtlamalıdır. Ayrıca, ihracatın belirli politika veya ekonomik hedeflere uygun olması gerekebilir.

Bu ihracatın amacı, ülkenin çıkarlarını korumak, ticari dengesizlikleri düzeltmek, ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak, teknolojik veya stratejik öneme sahip ürünlerin kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Özellikle askeri malzemeler, nükleer teknoloji, ilaçlar veya kimyasal maddeler gibi hassas veya potansiyel olarak tehlikeli ürünler, ön izin gerektiren ihracat kategorisine girebilir.

Her ülkenin ihracatı kontrol etmek veya düzenlemek amacıyla kullandığı farklı mekanizmalar ve yöntemler olabilir. Bu nedenle, ön izne bağlı ihracatla ilgili detaylar ve süreçler ülkeden ülkeye değişebilir. İhracat yapmak isteyen bir şirket veya ihracatçı, kendi ülkesinin ihracat düzenlemelerini ve gereksinimlerini araştırmalı ve hükümet veya ilgili kuruluşlarla iletişime geçmelidir.

Konsinye İhracat

Konsinye ihracat, bir ihracatçının mal veya ürünleri, alıcının talebi üzerine satış yapmadan önce belirli bir süre boyunca alıcının deposunda veya satış noktasında tuttuğu bir ticaret yöntemidir. Bu yöntemde, ihracatçı malları kendi adına alıcının kontrolü altında saklar ve satış gerçekleştiğinde ödeme yapılır. Bu ihracatta, ihracatçı mal veya ürünleri alıcının talebine göre stoklar ve muhafaza eder. Ürünler, alıcının satış yapması ve ürünleri satın alan müşterilere teslim etmesi durumunda ihracatçıya ödeme yapılır. Bu yöntemde, ihracatçılar ürünleri alıcılarının talebine göre stoklamakta ve potansiyel satışları gerçekleştirmektedir.

Konsinye ihracat, alıcının riskini azaltırken aynı zamanda ihracatçının da potansiyel müşterilere daha kolay erişmesini sağlayabilir. Ancak, bu yöntemde ihracatçının mal veya ürünlerinin alıcı tarafından satılmama riski bulunmaktadır. Dolayısıyla, iyi bir güven ve iş birliği ilişkisi gereklidir.

Konsinye ihracat, taraflar arasında yapılan anlaşmaya ve ticaretin gerçekleştiği ülkenin ithalat ve ihracat düzenlemelerine tabidir. Bu nedenle, konsinye ihracat yaparken ilgili yasal düzenlemeleri ve sözleşmeleri dikkate almak önemlidir.

Bedelsiz İhracat

Türk vatandaşlarının daimî ya da geçici bir görevle yurt dışına gitmeleri ve bunu ilgili makamlara götürecekleri ürünleri gerekli belgelerle sunmalarının ardından, gönderecekleri veya adlarına gönderecekleri ürünü taşırlar. Özellikle fuarlarda bu tip gönderimlere sıkça rastlanmaktadır. Yurt dışına sunmak için gönderdiğiniz ürünler Bedelsiz ihracat adı altında yürütülür. Daha önce gerekli belgelerle yurt dışına ihraç ettiğiniz bir ürün bedelsiz gönderilmesinin ardından uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaların sağlanması bu türün adı altında gerçekleşir. Kamu kurum ve kuruluşların görevleri ya da anlaşmalarından doğan durum da bu ihracat türüne aittir.

Kayda Bağlı İhracat

Hangi ürünlerin bu ihracat türüne ait olduğu günümüzde açık bir şekilde bilinmemektedir. Bu noktada İhracat Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikler ışığında belirtilen malların gümrük beyannameleri ile ihracatçı birliği genel sekreterliğine bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu işlemin ardından, gümrük idarelerine gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürecin işleme alınması en fazla 1 ay sürmektedir. Şu anda lüle taşı, meyan kökü, işleme alınmamış zeytin, canlı büyükbaş hayvanlar kayda değer ihracat ürünleri olarak öne çıkar. Son günlerde, Rusya için ekonomik yaptırım kararı uygulanan ülke olarak yapılan ihracat bu türe aittir.

Transit İhracat

Bir ürün sevk edildiğinde, o ülkeye giriş yapar, akabinde konşimentolar tekrardan değiştirilerek başka bir ülkeye gönderilir. Bu ihracat için malın işlenmesi zorunlu değildir. Öte yandan bu ihracat, gümrük mevzuatı ve belli kanunlar çerçevesinde yapılabiliyor. Ürünler gümrüğe geldikten sonra gümrükten ülkeye girmeden başka bir ülkeye ihraç edilir. Transit ihracatta KDV ve benzeri hiçbir vergi ödenmez. Firmanın ithal ettiği malzemeler için aldığı fatura ve ithal edeceği fatura örneği bağlı bulunan gümrüğe gönderilir.

Özerklik Arz Etmeyen İhracat

Bir ülke, kendi kaynaklarına dayanarak mal ve hizmetler üretir ve bu ürünleri başka ülkelere ihraç eder. Bu, ülkenin dış ticaret dengesini iyileştirme, ekonomik büyümeyi destekleme ve uluslararası ticarette rekabet gücünü artırma amacını taşır. Özerklik arz etmeyen ihracat ise, bir ülkenin kendi kaynaklarına dayanmaksızın veya bağımsız olmadan ihracat yapması durumunu ifade eder. Bu durumda, ülke üretimini yeterli düzeyde karşılayamaz veya ihraç etmek için gerekli mal ve hizmetleri başka ülkelerden ithal etmek zorunda kalır. Özerklik arz etmeyen ihracat, genellikle üretim kapasitesinin yetersiz olduğu veya belirli bir sektördeki teknoloji ve bilgi birikiminin eksik olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda, ülke dış ticaret açığı vererek ithal ettiği mal ve hizmetleri ihraç ettiği ürünlerle dengelemeye çalışır. Bu ihracat türü, bir ülkenin dışa bağımlılığını gösteren bir durumdur ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından riskler barındırabilir. Ülke, dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltarak ve yerli üretimi artırarak özerklik arz eden bir ihracat stratejisi geliştirmeyi hedefleyebilir. Bu şekilde, ülke kendi kaynaklarına dayanarak ihracat yapma kabiliyetini artırır ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirir.

Dolaylı İhracat

Adında anlaşıldığı gibi Tek başlarına ihracat yapmayan şirketlerin mallarını dış firmalar aracılığı ile satmasına dolaylı ihracat denir.

Fiili İhracat

Bu tür ürettiğiniz ürünlerin yurt dışına satılması ile gerçekleşir. Böylece, ülkelerin ekonomik olarak kalkındırılması kilit rol oynarlar. Bu ihracat türünde normal ihracat prosedürleri geçerli olur ve denetim firması ithalat için gerekli ürün norm bilgilerine göre denetleme sağladıktan sonra uygunluk alarak ilerleme kaydeder.

Yeniden İhracat

Bu genellikle ekonomik yönden güçlü olan ülkelerin yapmış olduğu ihracat yöntemidir. Bu ihracat yöntemiyle ham madde farklı ülkelerden alınarak ve tekrardan işlenerek daha yüksek fiyatlara satılır. Söz konusu firma büyük yatırımlar gerçekleştirmeden belirli karlar elde eder.

Geçici İhracat

Geçici ihracat, bir malın veya eşyanın geçici olarak bir ülkenin sınırları dışına çıkarılması ve belirli bir süre sonra tekrar aynı ülkeye geri getirilmesi işlemidir. Bu tür ihracatlar genellikle belirli bir amaç için geçici olarak gerçekleştirilir ve ihracat yapan ülkenin sınırları içindeki sahiplik ve mülkiyetleri değişmez. Geçici ihracatın birkaç nedeni ve uygulama alanı vardır. İş gezileri, fuarlar, sergiler, etkinlikler ve gösteriler gibi geçici faaliyetlerde kullanılmak üzere ekipman, araç gereç veya diğer malzemeler geçici ihracat kapsamında çıkarılabilir. Ayrıca, tamir, bakım veya yeniden işleme gibi amaçlarla bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen eşyalar da geçici ihracat altında değerlendirilebilir.

Serbest İhracat

Serbest ihracat genel olarak, malların üretim ve ihracat artırılmasıdır. Bu durumda, ülkeye yabancı sermaye girişimi de teşvik edilir. Serbest bölgelerin konuları aynıdır ve mallar serbest bölgeye gümrük görevlileri tarafından getirilir. Serbest bölgeler transit ticaret, vergi, dış pazar yoğunluklu üretimde bulunan firmalar vb. işletmelere ve sigorta şirketlerine fayda sağlar.

İhracat Yapımı Özellikleri

İhracat yapabilmek için öncelikle, gerekli düzenlemeleri ve bazı önemli anekdotları bilmek gerekir. İlk olarak, ihracat yapabilmek için kişinin bir işletme altında olması gerekir. Bundan dolayı, yapılacak ilk işlem bir şirket kurmak ve faaliyetleri bu şirket adı altında gerçekleştirmektir. Mevcut bir şirket üzerinden ihracat yapmak isteyenler gereken düzenleme ve hukuki kuralların titizlikle incelenmesi ve yapılması gerekir. Bir ülkeye ihracat yapmadan önce o ülkeye ait olan gümrük regülasyonlarını ve angajmanları öğrenilmesi gerekir. Hatta ticari ataşeliklerden ya da gümrük broker firmalarından bu bilgiler öğrenilebilir. Daha sonraki süreçte müşteri kanallarınızı doğru belirlemek ve doğru fiyatlandırma yapabilmek önemlidir. Bu işlemden önce de o ülkede satacağınız ürünlerin ücretlendirme kısmında gerekli hareket ve önlemler alınmalıdır. Sonrasında, gerekli çalışmalar yapılıp doğru müşteri adayı çeşitli portallarda araştırılıp belirlendikten sonra iletişime geçilmesi gerekir ve iletişim düzgün kurulmalıdır.

Yurt dışına ürün satmak ve döviz üzerinden kazanç sağlamak isteyen her şirket şu iki soruya cevap aramalıdırYurt dışına hangi ürünleri satmak istiyoruz? ve öncelikli hedef pazarımız neresi olmalı? Kısacası, şirketler ihracata başlamadan önce satmak istediği ürünlere ve hangi hedef pazarlara yoğunlaşması gerektiğine karar vermelidir. Bu önemli sorulara cevap verip ürün gruplarını ve hedef pazarlarını belirledikten sonra harekete geçilmeli ve müşteri bulmaya çalışılmalıdır. Müşteri potansiyeli çalışmaları esnasında Trademap, Kompass gibi istihbarat platformları ve LinkedIn, Facebook gibi sosyal medya platformları kullanılabilir. Şirketler, ürünlerini almaya istekli bir müşteri bulduktan sonra satış işlemlerinin başlaması için müşteriye satılması gereken ürün siparişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı proforma fatura veya teklif formu göndererek müşterinin onayı istenmelidir. Uzlaşma sağlandıktan sonra sürecin garanti altına alınması adına satın alma formu ve imza ile onaylanmış bir proforma alınması tavsiye edilir.

İki şirket arasında yapılacak alışverişin sorunsuz gerçekleştirilmesi ve karşılaşıcak problemleri çözüm ve cezalarını konu alan bir sözleşme imzalanması her iki şirket bakımından da güven teşkil eder. Bu aşamaya gelindiğinde siparişlerin hangi ulaşım yoluyla sevk edileceğini ve buna göre teslim şeklini kararlaştırılması gerekir. Süreçlerin şeffaf ilerlemesi için kararlaştırılan teslim şekli proforma veya teklif formuna yazılmalıdır.

Şimdi karar verilmesi gereken bir diğer önemli husus ise ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Eğer ki ihracatçı şirket ödeme konusunda kendisini güvenceye almak istiyorsa akreditifli ödeme şeklini kullanabilir. Bu ödeme şekli her ne kadar masrafları görünse de en güvenceli ödeme şekli olarak öne çıkar. Diğer kullanılabilecek ödeme yöntemleri mal mukabili ödeme, vesaik mukabili gibi ödeme şekilleridir. Kararlaştırılan ödeme şeklini yine proforma veya teklif formunda belirtilerek ihracat gerçekleşmiş olur. Son aşamada ise gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu yüzden şirketin ticari kapasitesine göre anlaştığı bir gümrük müşavirliği şirketinin fatura listesine göre işlemleri yapması gerekiyor. Gümrük beyannamesinin tescili sağlandıktan sonra ihracat süreci resmen başlamış olur.

avrupayaihracat.com

11 Haziran 2023