İhracat Şirketi Nasıl Kurulur ?

İçindekiler

İhracat Şirketi Nasıl Kurulur ?

Günümüzde özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sağlayan başlıca unsurlardan biri 

ihracatı

n


 arttırılmasıdır. Ülkelerin düzgün bir ekonomiye kavuşabilmesi ve dış ticaret açığını en aza indirgemek için her şeyden önce döviz kazandırıcı işlemlerin teşvik edilmesi ve bu yönde atılımlar yapılması gerekir. Döviz kazandırıcı işlemlerin en önemlisi kuşkusuz ki ihracattır. Bundan dolayı, bu ülkelerde ihracatın geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Günümüzde dünya ekonomisinde büyük değişimlerin olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Sadece emek yoğun sektörler için değil genel anlamda sanayi üretiminin de iletişim ve ulaşım imkanlarındaki muazzam gelişme ve maliyetinin azalması ile birlikte gelişmekte olan ülkelere kaydığı, gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatının payının yaklaşık %75 olduğu görülür.

Bu doğrultuda, ihracatın artırılması bütün dünya ülkelerinin öncelikli hedeflerinden birisi olduğu bir gerçektir. Bu aşamada, ekonomisini dışa açan ve dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi kendine misyon edinmiş ülkeler için yeni stratejiler üretmek, yeni politikalar geliştirmek oldukça önemlidir. Bu stratejilerden biri de 

ihracat yapan şirketlerdir.

 İhracat şirketleri, başka ülkelere mal veya hizmetlerin satışı ve sevkiyatı konusunda faaliyet gösteren bir ticaret şirketlerdir. Bu şirketler, yerel üreticilerin ürünlerini yurtdışı pazarlara ihraç etmek veya başka ülkelerden mal alarak yerel pazarlarda satmak gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Bu hem şirket hem de ülke için oldukça karlı bir ticaret yapısıdır.

• İhracat şirketi

• İhracat şirketi özellikleri

• İhracat şirketi kurmak

İhracat Şirketinin Sağladığı Avantajlar

İhracat şirketleri

 çeşitli sektörlerde faaliyet gösterebilir ve tekstil, otomotiv, gıda, elektronik, kimya gibi alanlarda yer alabilirler. İhracat yapan şirketler, uluslararası pazarlara giriş stratejileri geliştirir, müşteri taleplerini analiz eder ve ürünlerini uygun hedef pazarlarda tanıtır. Öte yandan, ihracatçılar birliği veya ticaret odaları gibi kuruluşlara üye olurlar ve uluslararası ticaretteki standartlara ve mevzuata uygunluk sağlarlar. İhracat yapan şirketler, yerel ekonomilere katkıda bulunarak büyümeye ve istihdama olumlu etki yapar.

Bu şirketler, ürün ve hizmetlerini yabancı pazarlara satarak ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. İhracat gelirleri, bir ülkenin gayri safi milli hasılasını artırarak istihdamı ve refahı artırır. 

İhracat şirketlerinin sağladığı avantajlar

 bununla sınırlı değildir. Yerel pazardaki bağımlılığı azaltır ve farklı ülkelerdeki pazarlara erişim sağlar ve işletmelerin risklerini dağıtmasına ve yeni büyüme fırsatlarına ulaşmasına yardımcı olur. İhracat şirketleri, genellikle büyük ölçekli üretim ve lojistik operasyonları gerektirir. Bu durumda, daha fazla istihdam imkanı yaratır ve yerel ekonomilere katkı sağlar. Son olarak, ihracat yapan şirketler, dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiler. İhracat gelirleri, ithalat harcamalarını karşılar ve ticaret açığının azalmasına yardımcı olur.

İhracat Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhracat şirketi nasıl kurulur? Sorusu küresel pazarda kendini göstermek isteyen girişimciler için dış ticaret yapma hususunda en çok karşılaşılan sorulardandır. İlk olarak, ihracat faaliyeti yapmak isteyen kişiler çeşitli engellerle karşılaşmazlar ve faaliyetlerini kolay bir şekilde yapabilirler. Bunun için uzman bir ekipten yardım alınabilir ve her şeyi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde halledilebilir. İsteyen her birey ve her kuruluş gerekli işlemleri yaptıktan sonra ihracat işlemlerine başlayabilir. İhracat yapmak isteyen kişiler şirketlerini şahıs şirketi ya da sermaye şirketi olarak iki farklı şekilde faaliyete geçirebilirler. Ancak ticari faaliyetlerin daha sağlıklı yürümesi açısından sermaye şirketi kurulması belirli avantajlar getirir. Sermaye şirketleri de tek birey olarak kurulabilir. Sermaye şirketleri arasında öne çıkan şirket türleri; Limited ve anonim şirketlerdir. İhracat şirketlerinin resmi kayıt süreleri kurulacak olan şirketin bireysel mi ya da sermaye şirketi mi olacağına göre değişir. Şahıs şirketlerinin resmi olarak kurulma süresi gerekli işlemler yapıldıktan ve evraklar hazırlandıktan sonra aynı gün içinde gerçekleşebilir. Sermaye şirketlerinin ise 4-5 iş günü içinde faaliyete geçer. İthalat ihracat faaliyetleri için kurulabilecek şirket türleri şöyledir:

Bireysel Şirketler

Alınan bütün kararları uygulayan ve denetleyenin tek kişi olduğu ve işletmenin tek sahibinin olduğu şirkete denir.

• Home-ofis şirket

• Sanal Ofis şirket

• Şahıs Şirketi

Sermaye Şirketleri

• Limited Şirket

Bir veya daha fazla kişi tarafından bir ticaret başlığı altında kurulan şirketlere limited şirket denir. Limited şirketlerde esas sermaye bellidir. Sigortacılık ve bankacılık alanları hariç kanunen yasak olmayan her türlü amaç için kurulabilir.

• Anonim Şirket

Sermaye şirketi olmanın bütün özelliklerine sahip, büyük amaçlar için kurulan tüm ekonomik faaliyetlerde yer alabilen kurullar ile çoğunluğa bağlı olarak yönetilen şirketlerdir.

Gerekli Olan Belgeler

Bir ihracat şirketi kurarken, belirli belgeleri temin etmeniz gerekmektedir.İhracat şirketi kurarken gerekli olan belgeler şunlardır:

• Şirket Kuruluş Belgeleri: İhracat şirketi kurmak için, şirketin resmi olarak kurulması için gereken belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeler arasında şirketin tescil edilmesi için gereken kuruluş sözleşmesi, ticaret sicil gazetesi ilanı, vergi kaydı ve diğer yasal evraklar bulunmaktadır.

• İhracat İzin Belgeleri: İhracat yapabilmeniz için bazı ürünler veya hizmetler için özel izinler veya belgeler gerekebilir. Bu belgeler, ürünün doğası veya hedef pazarın gereklilikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, gıda veya ilaç ürünleri için sağlık sertifikaları, teknoloji ürünleri için ihraç kontrolleri ve lisanslar gibi belgelere ihtiyaç duyulabilir.

• İhracatçı Kayıt Belgesi: Bazı ülkelerde, ihracat yapacak şirketlerin ihracatçı olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu kayıt belgesi, ihracat işlemlerini yasal olarak gerçekleştirebilmek için önemlidir.

• Banka Belgeleri: İhracat işlemlerinde ödeme ve finansal işlemler önemli bir rol oynar. Bankalar tarafından talep edilebilecek belgeler arasında şirket hesapları açmak için gerekli olan belgeler, teminat mektupları ve diğer finansal belgeler yer alabilir.

• Taşımacılık Belgeleri: İhracat işlemlerinde mal ve hizmetlerin taşınması ve sevkiyatı da önemli bir aşamadır. Bu aşamada navlun sözleşmeleri, taşıma belgeleri, sigorta poliçeleri ve diğer lojistik belgeler gerekebilir.

avrupayaihracat.com

22 Haziran 2023