Türkiye’de İhracat Yapmak İçin Gereken Belgeler ve İzinler

İçindekiler

Türkiye’de İhracat Yapmak İçin Gereken Belgeler ve İzinler

Günümüzde küreselleşme ile birlikte ihracat, birçok işletme için büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve üretim kapasitesi nedeniyle ihracat potansiyeli her geçen yükselen bir ülke olmaktadır. Ancak, Türkiye’de ihracat yapabilmek için belirli belgelerin ve izinlerin alınması gerekmektedir. Bu blog yazısında, Türkiye’de ihraç yapmak için gereken belgeler ve izinler hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilecektir.

İhracatçı Kayıt Belgesi (İKB):

İhracat yapacak olan şirketlerin Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) başvurarak İKB almaları gerekmektedir. İKB, Türkiye’de ihracat yapmaya yetkili olduğunu gösteren bir belgedir. İKB başvurusu için şirketin ticari faaliyetlerini ve ihracat potansiyelini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. TİM, başvurunun incelenmesi ve uygun görülmesi durumunda İKB’nin verilmesini sağlar. Kayıt yaptırmadan ihracat işlemlerini yürütemezsiniz.

Vergi Levhası:

İhracat yapacak olan şirketlerin güncel vergi levhalarını temin etmeleri gerekmektedir. Vergi levhası, şirketin vergi kaydının olduğunu ve vergi mükellefi olduğunu gösterir. Bu belge, ihracat işlemlerinde vergi ödemelerinin düzenli olarak yapıldığını kanıtlamak amacıyla talep edilir. Şirketin mutlaka kurumsal bir kimliğinin olması gerekmektedir. İhracatta güven her zaman en önemli unsurdur.

Ticaret Sicil Gazetesi:

İhracat yapacak olan şirketlerin son tarihli ticaret sicil gazetesinin kopyasını temin etmeleri gerekmektedir. Ticaret sicil gazetesi, şirketin ticari faaliyetlerini, sermaye yapısını ve ortaklık bilgilerini içeren resmi bir belgedir. İhracat işlemlerinde şirketin hukuki ve mali durumunun gösterilmesi amacıyla talep edilen bir belgedir.

İhracat Beyannamesi

İhracat işlemi için gümrük beyannamesi hazırlanması gerekmektedir. İhracat beyannamesi, ihracat edilen malın ayrıntılarını içerir ve ihracat işleminin gerçekleştirildiğini gösterir. Beyanname, Türkiye’deki gümrük mevzuatına uygun olarak doldurulmalı ve gerekli bilgileri içermelidir. İhracat işlemini gerçekleştiren şirket veya ihracatçı tarafından gümrük idaresine sunulmalıdır.

Nakliye Belgeleri

İhracat malının taşınması için gerekli olan nakliye belgeleri düzenlenmelidir. Bu belgeler, ihracat malının taşındığı lojistik sürecinde kullanılır ve malın güvenli ve zamanında teslimini sağlar. Nakliye belgeleri arasında konşimento (taşıma senedi), CMR (Uluslararası Karayolu Taşıma Sözleşmesi), hava kargo faturası, demiryolu taşıma belgesi vb. yer alabilir. Bu belgeler, taşıma yöntemine ve destinasyona bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Menşe Şahadetnamesi

İhraç edilecek ürünün menşeini doğrulayan bir belge olan menşe şahadetnamesi, ihracatın yapıldığı ülke ve ürünün menşei hakkında bilgi verir. Menşe şahadetnamesi, Türkiye ile ihraç edilecek ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına veya uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak düzenlenir. Menşe şahadetnamesi, gümrük işlemleri sırasında kullanılır ve alıcı ülke tarafından talep edilebilir.

Ödeme ve Finans Belgesi:

İhracat işleminde kullanılan ödeme yöntemine göre, ödeme ve finans belgeleri talep edilebilir. Bu belgeler, ödeme sürecinin ve finansal işlemlerin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Örneğin, akreditifli ödemelerde akreditif belgesi, tahsilat makbuzu veya banka dekontları gibi belgeler talep edilebilir.

İzin ve Sertifikalar

İhracatı gerçekleştirilecek ürün veya sektöre özgü olarak, ilgili izin ve sertifikalar gerekebilir. Örneğin, gıda sektöründe Gıda İşletme Kayıt Belgesi (GİKB) veya Tarım ve Orman Bakanlığından alınması gereken belgeler talep edilebilir. İhracat edilecek ürünlerin kalite, standart, güvenlik veya sağlık gibi ulusal veya uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla bu izin ve sertifikalar talep edilir.

Yukarıda belirtilen belgeler ve izinler Türkiye’de ihracat yapmak için genel olarak gerekenlerdir. Ancak, ihracat işlemleri ürünün niteliğine, destinasyon ülkesine, ticaret politikalarına ve sektörel düzenlemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İhracat işlemleri ürünün özelliklerine ve hedef pazarlara göre ilgili kurum ve kuruluşlara başvurularak detaylı bilgi alınmalıdır. Özellikle sektöre özgü olan izin ve sertifikalar, ihracat sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için önemlidir. Örneğin, gıda sektöründe ihracat yapacak bir şirketin, Gıda İşletme Kayıt Belgesi’ne (GİKB) veya gıda güvenliği ve hijyen standartlarını sağladığını kanıtlayan sertifikalara sahip olması gerekebilir. Benzer şekilde, tekstil sektöründe üretim yapacak bir şirketin, organik tekstil ürünleri için GOTS (Global Organic Textile Standard) sertifikasına sahip olması önemlidir.

Ayrıca, bazı ürünlerin ihracatında özel izinler gerekebilir. Örneğin, savunma sanayi ürünleri, tıbbi cihazlar, ilaçlar veya kimyasallar gibi belirli ürünlerin ihracatında ilgili bakanlık veya yetkilendirilmiş kuruluşlardan özel izinler alınması gerekebilir. Bu izinler, güvenlik, ulusal politikalar, sağlık ve çevre gibi konuları düzenleyen yasalara ve düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla talep edilir.

Diğer yandan, Türkiye’de ihracat yaparken bazı ülkelerin ithalat düzenlemeleri ve gereklilikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İhracat yapılacak ülkenin özel gereklilikleri ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi edinmek, ihracat sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu gereklilikler arasında ülkeye özgü ithalat belgeleri, sağlık sertifikaları, menşe belgeleri veya özel etiketleme gereklilikleri bulunabilir.

İhracat yapmak isteyen bir şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili sektör birliklerine veya ticaret odalarına başvurarak detaylı bilgi alabilir. Bu kurumlar ve kuruluşlar, ihracat işlemleri konusunda rehberlik sağlamakta ve gerekli belgeleri temin etmek için destek sunmaktadır. Ayrıca, internet üzerinde yayınlanan ihracatla ilgili mevzuat ve yönetmelikleri takip etmek de önemlidir çünkü bu mevzuatlar zaman zaman güncellenir ve ihracatçılar için önemli bilgiler içerir.

Gıda maddeleri, ilaçlar, medikal cihazlar, tekstil ürünleri, savunma sanayii ürünleri ve daha pek çok ürünün ihracatında gereken belgeler ve izinlerin başında FDA Belgesi gelmektedir. FDA (Food and Drug Administration | Gıda ve İlaç İdaresi), ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir büro olarak faaliyet gösterir. ABD pazarına gıda, ilaç, medikal cihazlar gibi ürünler sunacak yabancı firmaların FDA onayı alması zorunludur. FDA onayı, ürünün insan ve/veya hayvan sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını veya bu etkilerin kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. FDA onayı almadan ABD’ye satış yapmak mümkün değildir.

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) satılan ürünler için gereken belge ise CE Belgesi’dir. CE belgesi, ürünün sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygun olduğunu kanıtlayan bir sertifika işaretidir. CE belgesi almak için ürünün ilgili AB mevzuatlarına ve direktiflerine uygun olması gerekmektedir. CE belgesi, ürünün çevreye zarar vermediğini ve insan, hayvan ve bitki sağlığına uygun olduğunu gösterir.

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda) piyasaya sürülen ürünler için ise UKCA Belgesi gerekmektedir. İngiltere ve Birleşik Krallık ülkelerine ihracat yapmak isteyen firmaların, 1 Ocak 2022’den itibaren ürünlerine UKCA işaretini koymaları gerekmektedir. UKCA belgesi almak için ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunu kanıtlayan bir teknik dosya hazırlanması ve akredite bir kuruluştan test ve sertifika hizmeti alınması gerekmektedir. UKCA belgesi, ürün kalitenizi artırmanın ve Birleşik Krallık pazarına giriş yapmanın önemli bir adımıdır.

İslam dininin geçerli olduğu ülkelerde gıda ihracatı yapacak firmalar için Helal Belgesi önemlidir. Helal belgesi, gıda ürünlerinin İslam Hukuku’na uygun olarak üretildiğini ve işlendiğini gösterir. İslam ülkelerine gıda ihracatı yapmak isteyen firmaların helal belgesi alması zorunludur. Bu belge, hammaddelerin, katkı maddelerinin ve üretim süreçlerinin helal standartlarına uygun olduğunu kanıtlar.

İsrail’e gıda ihracatı yapmak isteyen Türk firmaları için ise Kosher Belgesi gerekmektedir. Kosher belgesi, gıda ürünlerinin Yahudi dini kurallarına uygun olarak üretildiğini ve işlendiğini gösterir. Kosher belgesi almak için üretim tesislerinin ve hammaddelerin Yahudi dini otoriteleri tarafından denetlenmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Ayrıca, ürünlerin bazı ülkelerde COC uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belge, ülkeler arası ihracat süreçlerini kontrol altında tutmak ve takip etmek amacıyla talep edilir. Irak, Cezayir, Fas, Gabon, Fildişi Sahilleri, Kamerun, Katar, Kenya, Kuveyt, Libya, Nijerya, Suudi Arabistan, Tanzanya, Uganda, Zanzibar ve Mısır gibi ülkelerde ihracat yapacak firmaların COC uygunluk belgesi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu belgeler ve izinler, ihracat yapılacak ürünlerin özelliklerine ve hedef pazarlara göre değişiklik gösterebilir. İhracat yapmayı planlayan firmalar, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek güncel bilgilere ve yönergelerine ulaşmalıdır.

Sonuç olarak, Türkiye’de ihracat yapmak için gereken belgeler ve izinler, ihraç edilecek ürünün niteliği, destinasyon ülkesi ve sektörel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İhracat yapmayı planlayan şirketler, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek güncel bilgilere ve yönergelerine erişmeli ve ihracat sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamalıdır.

avrupayaihracat.com

17 Temmuz 2023